എസ് എസ് എല്‍ സി പാസ്സായവരാണോ?; ഗവ: ചെയിന്‍ സര്‍വേ കോഴ്സ് പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം, വിശദമായി അറിയാം


കോഴിക്കോട്: കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വേയും ഭൂരേഖയും വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മൂന്ന് മാസ ചെയിന്‍ സര്‍വേ ലോവര്‍ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രത്തില്‍ ആരംഭിക്കുന്ന കോഴ്സിന് എസ്.എസ്.എല്‍.സി പാസായവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി പി.എസ്.സി മാനദണ്ഡത്തിന് അനുസൃതം. 1170 രൂപയാണ് ട്യൂഷന്‍ ഫീസ്. എസ്സി – എസ്ടി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് ഫീസ് സൗജന്യം. കുന്ദമംഗലം മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗവ. ചെയിന്‍ സര്‍വേ സ്‌കൂള്‍ ഓഫീസിലും കോഴിക്കോട് സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സര്‍വേ റെയ്ഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസിലും സര്‍വേ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് നേരിട്ടും അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കാം.

ജൂണ്‍ 20 ആണ് അവസാന തിയ്യതി. അപേക്ഷാഫോറം www.dslr.kerala.gov.in ലഭ്യമാണ്. ഫോണ്‍ : 0495 2371554.