കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഇന്നത്തെ ഒ.പി (28/02/2022 തിങ്കഴായാഴ്ച )


ജനറൽ – ഉണ്ട്

മെഡിസിൻ – ഉണ്ട്

ഇ എൻ ടി – ഉണ്ട്

സർജറി – ഉണ്ട്

ദന്തരോഗം – ഉണ്ട്

ശിശു രോഗം – ഉണ്ട്

ചർമ്മരോഗം – ഉണ്ട്

സ്ത്രീരോഗം – ഉണ്ട്

നേത്രരോഗം – ഉണ്ട്

അസ്ഥിരോഗം – ഇല്ല

ചെസ്റ്റ് – ഇല്ല

സി.ടി – ഇല്ല

യു.എസ്.ജി – ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി

ആർ.ടി.പി.സി.ആർ – തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസം മാത്രം

പള്‍സ് പോളിയോ ആയതിനാല്‍ മാര്‍ച്ച് ഒന്നു വരെ കൊവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല

ഈ വിവരങ്ങൾ രാവിലെ ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അതാത് ദിവസത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു ഒ.പി ക്രമപ്പെടുത്തൽ വന്നേക്കാം.

അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്: 0496-2630142, 2960142