പയ്യോളിയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും


പയ്യോളി: മേലടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന് കീഴിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നാളെ (സെപ്റ്റംബർ 18 തിങ്കളാഴ്ച) വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. ബിസ്മി നഗർ, കുറിഞ്ഞിത്താര, ചൊറിയഞ്ചാൽ, ആവിത്താര, അയനിക്കാട്, താര, നാരായണ സ്വാമി, മമ്പറം ഗേറ്റ്, അറുവയിൽ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുകയെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി അറിയിച്ചു.