നൂതന അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ‘ഇന്നവേറ്റീവ് സ്കൂൾ’;  ത്രിദിന ബി ആർ സി തല ശില്പശാലയ്ക്ക് പേരാമ്പ്രയില്‍ തുടക്കമായി


പേരാമ്പ്ര: സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെയും പേരാമ്പ്ര ബിആർസിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പേരാമ്പ്രയില്‍ ത്രിദിന ബി ആർ സി തല ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു. പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വികെ പ്രമോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 2023- 24 സ്റ്റാർസ് പദ്ധതി പ്രകാരം നൂതന അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്‌.

പേരാമ്പ്ര ബിആർസി പരിധിയിലെ എലിമെന്ററി, സെക്കന്ററി, സീനിയർ സെക്കന്ററി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതും നൂതനവും വ്യാപന സാധ്യതയുമുള്ള അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട വിവിധ പ്രൊജക്ടുകൾ ബിആർസിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കപ്പെട്ട ഫൈനൽ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ പാനലിനു മുന്നിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

ത്രിദിന ശില്പശാലയിലൂടെ എലിമെന്ററി,സെക്കൻഡറി സീനിയർ സെക്കൻഡറി എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്ന് വീതം സ്കൂളുകളെ ജില്ലാ തലത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കും. ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പ്രോജക്ട് കോ -ഓർഡിനേറ്റർ വി പി നിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കില ഫാക്കൽട്ടി സി മുഹമ്മദ്‌, ട്രെയിനർ കെ ഷാജിമ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ട്രെയിനർ എം ലിമേഷ് സ്വാഗതവും സി ആർ സി സി എ കെ എം ഭവിത നന്ദിയും പറഞ്ഞു.