ഇനി ഏതു പ്രായത്തിലും ഡോക്ടറാകാം; മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റിനു ഇനി ഉയർന്ന പ്രായ പരിധിയില്ല


കോഴിക്കോട്: ഇനി ഡോക്ടറാകാൻ പ്രായം ഒരു പ്രശ്‌നമേയല്ല. മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റിനു ഇനി ഉയർന്ന പ്രായ പരിധി ഇല്ല. ഏതു പ്രായക്കാർക്കും ഇനി പരീക്ഷ എഴുതാം. നിലവില്‍ പൊതുവിഭാഗത്തിന് 25 ഉം സംവരണ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് 30 ഉം ആയിരുന്നു പരിക്ഷ എഴുതാനുള്ള ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി. ഈ പ്രായപരിധിയാണ് മാറ്റിയത്. നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ആണ് പ്രായപരിധി മാറ്റികൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിറക്കിയത്.

ഇതോടെ സയസന്‍സ് വിഷയങ്ങളില്‍ പ്ലസ് ടു പാസായവര്‍ക്ക് പ്രായപരിധി ഇല്ലാതെ നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതാം. ഒക്ടോബര്‍ 21 ന് നാഷണല്‍ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജന്‍സിയും നാഷണല്‍ മെഡിക്കല്‍ കൗൺസിലും തമ്മില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയിലാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടായത്.