കുറുവങ്ങാട് വരകുന്നുമ്മൽ പീടിക കണ്ടി ബാലൻ അന്തരിച്ചു


കുറുവങ്ങാട് : വരകുന്നുമ്മൽ പീടിക കണ്ടി ബാലൻ അന്തരിച്ചു. മാധവിയാണ് ഭാര്യ.
മക്കൾ: ബിന്ദു, ബാബു
സഹോദരങ്ങൾ: ശങ്കരൻ ,ഭാസ്ക്കരൻ ശാരദ നാരായണി, പരേതനായ ഗോപാലൻ