കൊയിലാണ്ടി ഗവ. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഒ.പി | Koyilandy Taluk Hospital OP

Koyilandy Taluk Hospital Today OP

25.5.2024
ജനറല്‍✅ ഉണ്ട്
മെഡിസിന്‍❌ഇല്ല
ഇ.എന്‍.ടി.✅ ഉണ്ട്
സര്‍ജറി❌ഇല്ല
ദന്തരോഗം✅ ഉണ്ട്
ശിശുരോഗം✅ ഉണ്ട്
ചര്‍മരോഗം❌ഇല്ല
സ്ത്രീരോഗം✅ ഉണ്ട്
നേത്രരോഗം❌ഇല്ല
അസ്ഥിരോഗം✅ ഉണ്ട്
കൂടുതല്‍ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കായി വിളിക്കൂ: 0496 2630142 അല്ലെങ്കില്‍ 0496 2960142 എന്ന നമ്പറില്‍ വിളിക്കുക.

അറിയിപ്പ്: നവീകരിച്ച ‘ലക്ഷ്യ’ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് പ്രസവ വാര്‍ഡ് കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാണ്