സച്ചിൻദേവ് എം.എൽ.എയ്‌ക്കും മേയർ ആര്യയ്‌ക്കും പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു


ബാലുശേരി എംഎൽഎ സച്ചിൻദേവിനും ഭാര്യ തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനും കുഞ്ഞ് പിറന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ആര്യ പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എം.എൽ.എ ആണ് സച്ചിൻ ദേവ്. ആര്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയറും.

തിരുവനന്തപുരം ഓൾ സെയ്ന്റ്സ് കോളജിൽ വിദ്യാർഥിയായിരിക്കെ 21–ാം വയസിലാണ് ആര്യ മേയറായത്. 2022 സെപ്റ്റംബർ നാലിനായിരുന്നു ആര്യയുടെയും സച്ചിൻദേവിന്റെയും വിവാഹം.