കൊടുംചൂടിലും കുളിരേകുന്ന പിഷാരികാവിലെ ഉത്സവക്കാഴ്ചകൾ; ജോണി എംപീസ് പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം


ജോണി എംപീസ്

കൊയിലാണ്ടി: കൊല്ലം പിഷാരികാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവക്കാഴ്ചകൾ. കൊയിലാണ്ടിയിലെ പ്രമുഖ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജോണി എംപീസ് പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം.