പിഷാരിക്കാവ് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിലെ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തെ കാഴ്ചകള്‍; ജോണി എംപീസ് പകര്‍ത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍


കൊയിലാണ്ടി: കൊല്ലം പിഷാരിക്കാവ് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിലെ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തെ കാഴ്ചകള്‍ കാണാം.