ആര്‍ദ്ര കേരളം പുരസ്‌കാരം; ജില്ലയിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചായത്തായി അരിക്കുളം


കൊയിലാണ്ടി: ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ആര്‍ദ്രകേരളം പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചായത്തായി അരിക്കുളത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പനങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്താണ് ജില്ലയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. കടലുണ്ടി പഞ്ചായത്തിനാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം.

ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് സമ്മാനത്തുക. സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിഭാഗത്തില്‍ കോഴിക്കോടിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം. 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുകയായി ലഭിക്കുക.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ആരോഗ്യ മേഖലയില്‍ ചെലവഴിച്ച തുക, സാന്ത്വന പരിചരണ പരിപാടികള്‍, കായകല്‍പ്പ, മറ്റ് ആരോഗ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതില്‍ നിന്നാണ് പുരസ്‌കാരത്തിനര്‍ഹരായ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

കൂടാതെ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ്, വാര്‍ഡുതല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മറ്റ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, നടപ്പിലാക്കിയ നൂതനമായ ആശയങ്ങള്‍, പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജനം തുടങ്ങിയവയും വിലയിരുത്തിയാണ് പുരസ്‌കാര നിര്‍ണയം.