പാലക്കാട് ഭീതി പരത്തി അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വീട്ടിനുള്ളിൽ രണ്ട് പുലികുട്ടികൾ


പാലക്കാട്: നാട്ടിൽ ഭീതി പരത്തി വീട്ടിനുള്ളിൽ രണ്ട് പുലികുട്ടികൾ. പാലക്കാട് ഉമ്മിനിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പുലിക്കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി. ആൾതാമസമില്ലാത്ത കിടക്കുന്ന വീടാണിത്.

ജനിച്ച അധികനാളായിട്ടില്ലാത്ത പുലിക്കുട്ടികളെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ പരിസരത്തെങ്ങും തള്ള പുലിയെ കണ്ടെത്താനുമായിട്ടില്ല. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്.

അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാർഡിൽ മാധവൻ എന്നയാളുടെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം . തകർന്നു കിടക്കുന്ന വീടാണ് ഇത്. പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി വീട് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് നിലയിലാണ്. സംഭവമറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വനം വകുപ്പിന്റെ ദ്രുത പ്രതികരണ സേന സ്ഥലത്തെത്തി. പുലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലക്കാട് മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

പുലി ഇവിടെ പെറ്റു കിടക്കുകയായിരുന്നെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. തളളപ്പുലി ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടതായി പൊന്നൻ എന്ന നാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു.