വെങ്ങളം മേയന റോഡ്‌ നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ചു


വെങ്ങളം: പുതുതായി നിര്‍മ്മിച്ച വെങ്ങളം മേയന റോഡ്‌ നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സതി കിഴക്കയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ചേമഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 6 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് റോഡ് പണി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്‌. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അജ്നഫ് കാച്ചിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

വാർഡ് വികസന സമിതി അംഗം വി മുസ്തഫ, ഷാജി കെ.പി തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. വാർഡ് വികസന സമിതി കൺവീനർ കെ.പി ബാബു സ്വാഗതവും ഭാസ്കരൻ മേയന നന്ദിയും പറഞ്ഞു.