വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പാചക വാതകത്തിന്റെ വില കുറഞ്ഞു


കൊച്ചി: വാണിജ്യ പാചക വാതകത്തിന്റെ വില കുറഞ്ഞു. സിലിണ്ടറിന് 70.50 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ കൊച്ചിയില്‍ 19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന്റെ വില 1685.50 രൂപയായി. നേരത്തെ ഇത് 1756 രൂപയായിരുന്നു. ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല.

മെയ് ഒന്നിന് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറച്ചിരുന്നു. 19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില്‍ 19 രൂപയുടെ കുറവാണ് വരുത്തിയത്. അന്നും ഗാര്‍ഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നില്ല.

തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം മാസമാണ് വിലയില്‍ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു മാസം മുമ്പ്, മെയ് 1 ന്, എണ്ണ വിപണന കമ്പനികള്‍ വാണിജ്യ എല്‍പിജി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വില യൂണിറ്റിന് 19 രൂപ കുറച്ചിരുന്നു. 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ എല്‍പിജി സിലിണ്ടറിന്റെ ചില്ലറ വില്‍പ്പന വില അന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ 1745.50 രൂപയായിരുന്നു.നേരത്തെ ഏപ്രിലില്‍ 30.50 രൂപയും കുറവുണ്ടായിരുന്നു.