കോഴിക്കോട്‌ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം; യോഗ്യതകളും ഒഴിവുകളും വിശദമായി അറിയാം


കോഴിക്കോട്‌: ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിന്‌ കീഴിലുള്ള റേഡിയോതെറാപ്പി വിഭാഗത്തിലെ ആശുപത്രി അധിഷ്ഠിത ക്യാൻസർ രജിസ്ട്രി സ്കീമിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ്‌ ബി, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ എന്നീ ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു.

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കൂടിക്കാഴ്ച്ചക്കായി കോഴിക്കോട്‌ ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൻറെ ഓഫീസിൽ വയസ്സ്‌, യോഗ്യത, ഐഡന്റിറ്റി ഇവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെ അസലും പകർപ്പുകളും സഹിതം ഫെബ്രുവരി 17നു രാവിലെ 11 മണിക്ക്‌ ഹാജരാവേണ്ടതാണ്‌. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഫോൺ: 0495 2350216.