സംസ്ഥാനത്ത് ഓട്ടോ-ടാക്സി നിരക്ക് കൂടുമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു


തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഓട്ടോ ടാക്സി യാത്രാ നിരക്ക് വർദ്ധന അനിവാര്യമാണെന്ന് ​ഗതാ​ഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. ബസ്, ഓട്ടോ, ടാക്സി എന്നിവയുടെ യാത്രാനിരക്ക് വർദ്ധന ഒരുമിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കും.ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഓട്ടോ ടാക്സി യാത്രാ നിരക്ക് വർദ്ധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഓട്ടോ നിരക്ക് ഒന്നര കിലോമീറ്ററിന് 30 രൂപയും ശേഷമുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 15 രൂപ വീതവുമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ ഓട്ടോയുടെ രാത്രി യാത്രാ നിരക്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ടാക്സി നിരക്ക് (1500 സി.സി) അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ വരെ 210 രൂപയും ശേഷമുള്ള ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും 18 രൂപ വീതവുമായിരിക്കും.1500 സിസിക്ക് മുകളിലുള്ള ടാക്സിക്ക് മിനിമം നിരക്ക് 240 രൂപയായിരിക്കും.കൃത്യമായി പഠിച്ചശേഷം നിരക്കിൽ അന്തിമ തീരുമാനം സർക്കാർ‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.