യാത്രാദുരിതത്തിന് അറുതി; മേപ്പയൂർ നിടുംമ്പൊയിൽ തെക്കേടത്ത് കനാൽ നൊട്ടിയിൽ താഴെ റോഡ് നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ചു


മേപ്പയൂർ: മേപ്പയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പതിനൊന്നാം വാർഡിലെ നവീകരിച്ച തെക്കേടത്ത് കനാൽ നൊട്ടിയിൽ താഴെ റോഡ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.ടി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 6ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് റോഡ് നവീകരിച്ചത്‌. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി.പി അനീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാർഡ് വികസന സമിതി കൺവീനർ കെ.ടി.കെ പ്രഭാകരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

പി.വിജയൻ, യു.എൻ മോഹനൻ പാച്ചർ ചാനത്ത്, വിജയൻ പുതിയോട്ടിൽ, മൊയ്തു പി.കെ എന്നിവർ ആശംസ അർപ്പിച്ചു. മനോജ് ചാനത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞു.