കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ മികച്ച പ്രകടനം; മഹാത്മഗാന്ധി പുരസ്‌ക്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി മൂടാടി പഞ്ചായത്ത്


മൂടാടി: മഹാത്മ ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചതിനുളള മഹാത്മഗാന്ധി പുരസ്‌ക്കാരം മൂടാടി പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങി. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ 2022-23 വര്‍ഷത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലില്‍ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച വൈവിധ്യങ്ങളായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പരിഗണിച്ചാണ് പഞ്ചായത്തിന് പുരസ്‌ക്കാരം ലഭിച്ചത്.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെ 7.47 കോടി രൂപയാണ് 2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാധാരണക്കാരുടെ കൈകളില്‍ എത്തിച്ചത്. പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള പ്രവൃത്തികളും ഏറ്റെടുത്താണ് മൂടാടി ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
2022-23 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 1,76,149 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങളാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. 1246 ആളുകള്‍ 100 ദിവസം തൊഴില്‍ ദിനങ്ങളും പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 135 നീര്‍ത്തട പ്രവൃത്തികള്‍, 18 തൊഴുത്തു നിര്‍ത്ത് നിര്‍മ്മാണം, 12 വീതം ആട്ടിന്‍ കൂട് -കോഴിക്കൂട് നിര്‍മ്മാണം, മൂന്ന് അസോള ടാങ്ക് നിര്‍മ്മാണം, മൂന്ന് കിണര്‍ റീചാര്‍ജിംഗ്, 18 മിനി എംസിഎഫ് നിര്‍മ്മാണം, 22 കമ്പോസ്റ്റ് നിര്‍മ്മാണം, 30 സോക്ക് പിറ്റ് നിര്‍മ്മാണം, ഒരു വര്‍ക്ക് ഷെഡ്, തീറ്റപ്പുല്‍ കൃഷി, ഗ്രാമ ചന്ത എന്നിവയും നടപ്പാക്കിയിരുന്നു.

കൊട്ടാരക്കരയില്‍ തദ്ദേശ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അവാര്‍ഡ്ദാന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.എന്‍ .ബാലഗോപാല്‍, എം.എല്‍.മാരായ പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് കോവൂര്‍, കുഞ്ഞുമോന്‍ ഡോ.വിജയന്‍ പിള്ള എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു. തദ്ദേശഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.