തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് അപേക്ഷിക്കാം


കോഴിക്കോട്: തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കായി നാളീകേര വികസന ബോര്‍ഡിന്റെ കേരസുരക്ഷാ ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷ ഫോം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാഭിമാന്‍ സോഷ്യല്‍ സര്‍വീസ് & ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റിയില്‍ ലഭ്യമാണ്.

ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് 94/ രൂപ അടവില്‍ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് മരണാനന്തര സഹായം. രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ അപകടത്തിലെ പൂര്‍ണ്ണ വൈകല്യങ്ങള്‍ക്കും ചികില്‍സാസഹായങ്ങള്‍ക്കും ലഭ്യമാകും. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 8891889720.