നാഷണല്‍ ആയുഷ്മിഷനില്‍ കുക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു; വിശദമായി അറിയാം


കോഴിക്കോട്: നാഷണല്‍ ആയുഷ് മിഷന്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കുക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് മാര്‍ച്ച് 25ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 ന് കൂടികാഴ്ച നടത്തുന്നു. യോഗ്യത – എസ്.എസ്.എല്‍.സി പാസ്സ്.

ഏകീകൃത ശമ്പളം-10,500/, പ്രായ പരിധി- 2024 ജനുവരി ഒന്നിന് 40 വയസ്സ് കവിയരുത്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ്, യോഗ്യത, അഡ്രസ്സ് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി നാഷണല്‍ ആയുഷ് മിഷന്റെ കോഴിക്കോട് ഓഫീസില്‍ എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ അറിയിച്ചു..

ഫോണ്‍- 0495-2923213, www.nam.kerala.gov.in.