അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തു; ഒന്നാം സമ്മാനം എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പറും വിശദമായ ഫലവും അറിയാം


തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ എ.കെ-637 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com ൽ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ  ഞായറാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സർക്കാർ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏൽപിക്കണം. വിജയികൾ സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അധികൃതർ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം.

വിശദമായ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

ഒന്നാം സമ്മാനം (70 ലക്ഷം രൂപ)

AB 350822 (WAYANADU)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8,000 രൂപ)

AA 350822
AC 350822
AD 350822
AE 350822
AF 350822
AG 350822
AH 350822
AJ 350822
AK 350822
AL 350822
AM 350822

രണ്ടാം സമ്മാനം (അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ) 

AC 105932 (ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം  (ഒരു ലക്ഷം രൂപ)

AA 901596
AB 379355
AC 437028
AD 130888
AE 769743
AF 457107
AG 247888
AH 240530
AJ 284404
AK 201765
AL 235025
AM 936349

നാലാം സമ്മാനം (5,000 രൂപ)

0398 1125 1550 1785 2097 3295 3759 3777 3807 5058 5880 6121 7113 8220 8466 8798 8926 9235

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000 രൂപ)

2260 3895 5069 6329 8318 8604 8947

ആറാം സമ്മാനം (1,000 രൂപ)

0378 0727 0751 1077 1080 1083 2160 2397 2673 3821 4017 4729 4915 5054 5702 6213 7120 7440 7743 8429 9542 9584 9754 9848 9946 9996

ഏഴാം സമ്മാനം (500 രൂപ)

0031 0277 0405 0459 0574 0651 0713 0814 0966 1222 1252 1518 1690 1771 1932 2006 2126 2978 2991 3151 3249 3267 3311 3411 3449 3814 4285 4373 4528 5003 5353 5561 5603 5657 5758 5813 5920 6098 6146 6219 6263 6281 6287 6602 6723 6794 6839 6873 6925 6938 6962 7501 7801 7815 7929 7987 8102 8108 8404 8532 8670 8835 8912 9090 9183 9237 9247 9346 9429 9454 9816 9834

എട്ടാം സമ്മാനം (100 രൂപ)

0074 0217 0226 0239 0343 0346 0397 0432 0624 0654 0678 0883 0960 1004 1052 1101 1137 1173 1177 1311 1322 1467 1519 1545 1569 1900 1956 1996 2059 2115 2148 2298 2360 2658 2719 2755 2792 2830 2836 3094 3098 3180 3419 3628 3770 3803 3944 3966 4114 4261 4272 4342 4542 4662 4700 4725 4778 4886 4901 5000 5013 5125 5159 5167 5264 5325 5514 5627 5682 5945 6006 6067 6068 6141 6284 6317 6406 6556 6589 6609 6697 6752 6969 7024 7057 7074 7176 7190 7192 7258 7276 7315 7399 7405 7453 7650 7654 7685 7789 7790 7823 7863 7879 8122 8162 8205 8249 8432 8468 8500 8706 8830 9011 9192 9314 9359 9421 9434 9528 9605 9639 9954 9987


ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശദമായി അറിയാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ…


Summery: Kerala Lottery Result Akshaya AK-637 Results Announced.