കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഇന്നത്തെ ഒ.പി (11/02/2022) വെള്ളിയാഴ്ച


ഒ പി

ഈ വിവരങ്ങള്‍ രാവിലെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ബോര്‍ഡില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. പിന്നീട് അതാത് ദിവസത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു ഒ.പി ക്രമപ്പെടുത്തല്‍ വന്നേക്കാം.

ജനറല്‍- ഉണ്ട്
മെഡിസിന്‍- ഉണ്ട്
ഇ എന്‍ ടി- ഉണ്ട്
സര്‍ജറി-ഇല്ല
ദന്തരോഗം- ഉണ്ട്
ശിശു രോഗം- ഉണ്ട്
ചര്‍മ്മരോഗം- ഉണ്ട്
സ്ത്രീരോഗം- ഉണ്ട്
നേത്രരോഗം- ഇല്ല
അസ്ഥിരോഗം- ഉണ്ട്
ചെസ്റ്റ്- ഇല്ല
സി.ടി- ഉണ്ട്

യു.എസ്.ജി- ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി

ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍, തിങ്കള്‍, ബുധന്‍, വെള്ളി ദിവസം മാത്രം
അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് – 0496-2630142, 2960142

ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒ.പിയിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം വിളിച്ചുറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം പോവുക. കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് 0496 2630142 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.