കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പറും വിശദമായ ഫലവും അറിയാം


തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറിയുടെ KN-505 നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില 40 രൂപയാണ്. 80 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറി ഷോപ്പിൽ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം.

5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പിക്കണം. വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കുകയും വേണം. കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വിശദമായ ഫലം താഴെ അറിയാം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവരങ്ങൾ

ഒന്നാം സമ്മാനം (80 ലക്ഷം രൂപ)

PS 544098 (MALAPPURAM)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8,000 രൂപ)

PN 544098
PO 544098
PP 544098
PR 544098
PT 544098
PU 544098
PV 544098
PW 544098
PX 544098
PY 544098
PZ 544098

രണ്ടാം സമ്മാനം (പത്ത് ലക്ഷം രൂപ)

PS 478939 (PATTAMBI)

മൂന്നാം സമ്മാനം (ഒരു ലക്ഷം രൂപ)

PN 365355
PO 416784
PP 944016
PR 216715
PS 913633
PT 240795
PU 976430
PV 154396
PW 280026
PX 510659
PY 102957
PZ 745554
നാലാം സമ്മാനം (5,000 രൂപ)

0916 1081 1111 2227 2911 3412 3706 3856 4746 5327 5841 6973 6990 8767 8876 9385 9891 9997

അഞ്ചാം സമ്മാനം (1,000 രൂപ)

0168 0270 0376 0971 1735 1844 1992 2322 2461 2809 2895 3034 3169 3192 4192 4224 4305 5983 6302 6452 6507 6594 7175 7295 7884 7966 8391 8407 8752 8797 9353 9540 9589 9679

ആറാം സമ്മാനം (500 രൂപ)

0049 0069 0107 0359 0720 0942 0954 1133 1590 1607 1646 1765 1780 1819 1823 1919 2141 2260 2273 2286 2287 2288 2297 2353 2363 2470 2497 2498 2727 2865 2873 3333 3660 3670 3720 3737 3869 3944 3993 4090 4528 4577 4652 5053 5096 5233 5629 5946 6004 6269 6345 6553 6615 6674 6720 6722 6742 6894 7416 7522 7545 7582 7690 7823 7954 7974 8202 8278 8295 8389 8417 8421 8990 8999 9134 9152 9508 9642 9740 9828

ഏഴാം സമ്മാനം (100 രൂപ)

0412 0415 0457 0568 0569 0794 0804 0832 0865 0875 0927 1192 1308 1356 1395 1424 1473 1527 1537 1542 1719 1741 1757 1860 1922 1996 2171 2174 2222 2241


ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശദമായി അറിയാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ…


Summary: Kerala Lottery Karunya Plus KN-505 Result, Lottery Result 2023 , check full list of winning numbers.