അക്ഷയ ലോട്ടറി നറുക്കെടുത്തു; ഒന്നാം സമ്മാനം എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയുടെ ടിക്കറ്റ് നമ്പറും വിശദമായ ഫലവും അറിയാം


തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ അക്ഷയ എ.കെ-635 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com ൽ ഫലം ലഭ്യമാകും.

എല്ലാ  ഞായറാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന അക്ഷയ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സർക്കാർ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏൽപിക്കണം. വിജയികൾ സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അധികൃതർ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം.

വിശദമായ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

ഒന്നാം സമ്മാനം (70 ലക്ഷം രൂപ)

AC 463774 (WAYANADU)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം (8,000 രൂപ)

AA 463774
AB 463774
AD 463774
AE 463774
AF 463774
AG 463774
AH 463774
AJ 463774
AK 463774
AL 463774
AM 463774

രണ്ടാം സമ്മാനം (അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ) 

AB 228278 (THRISSUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം  (ഒരു ലക്ഷം രൂപ)

AA 669636
AB 918861
AC 614958
AD 855058
AE 310882
AF 190781
AG 608673
AH 492898
AJ 620875
AK 389147
AL 258756
AM 610009

നാലാം സമ്മാനം (5,000 രൂപ)

0798 1560 1681 1773 2541 2757 2906 3173 3908 4297 5867 6149 7125 7955 8288 8406 8645 9344

അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000 രൂപ)

0536 2820 4032 4091 4293 5022 9623

ആറാം സമ്മാനം (1,000 രൂപ)

0325 0522 0643 0914 1354 1704 1722 1757 2092 2391 2973 3348 3394 3901 3971 4358 5290 5541 5754 6043 6485 7164 8039 8623 8912 9113

ഏഴാം സമ്മാനം (500 രൂപ)

0022 0193 0294 0297 0513 0564 0697 0702 0708 1004 1019 1350 1359 1756 2001 2116 2464 2889 2896 2904 3042 3077 3133 3349 3551 3884 3983 3996 4589 4913 4987 5030 5041 5088 5295 5563 5572 5589 5831 5880 5998 6050 6201 6318 6360 6391 6519 6525 6826 6894 6992 7323 7690 7780 7905 7931 8011 8092 8268 8331 8549 8674 8742 8808 8963 8997 9097 9142 9214 9257 9350 9925

എട്ടാം സമ്മാനം (100 രൂപ)

0130 0146 0343 0481 0511 0652 0730 0807 0861 0998 1220 1291 1393 1451 1499 1562 1598 1628 1684 1763 1828 1921 1927 1988 2083 2227 2289 2290 2320 2494 2539 2618 2638 2646 2855 2933 2981 3019 3021 3159 3189 3335 3371 3406 3506 3575 3603 3844 3935 3954 3995 4126 4130 4311 4537 4569 4617 4628 4631 4721 4847 4864 4931 5162 5219 5246 5615 5873 5899 5945 5959 6038 6182 6209 6455 6463 6492 6575 6657 6816 6837 6915 7215 7273 7292 7332 7384 7396 7419 7429 7467 7479 7713 7718 7819 7916 7929 7935 7964 7985 7998 8047 8225 8272 8478 8657 8665 8681 8731 8833 8991 9004 9077 9162 9281 9288 9332 9464 9489 9653 9707 9738 9964


ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശദമായി അറിയാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ…


Summery: Kerala Lottery Result Akshaya AK-635 Results Announced.