രാത്രിയും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒപ്പനവേദി

ഓഡിയോ

കൊയിലാണ്ടി സ്റ്റേഡിയം വേദിയില്‍ ഇന്നലെ രാത്രി സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പടെ നൂറുകണക്കിന് കാണികള്‍

കൊയിലാണ്ടി ഉപജില്ല കലോത്സവം നിറഞ്ഞ സദസ്സില്‍ ഇന്നും തുടരുന്നു...

ഓഡിയോ