ജനറല്‍ / ഉണ്ട്‌ മെഡിസിൻ / ഇല്ല ഇ.എന്‍.ടി / ഉണ്ട്‌ സര്‍ജറി / ഇല്ല ദന്തരോഗം / ഉണ്ട്‌ ശിശു രോഗം / ഇല്ല ചര്‍മ്മരോഗം / ഉണ്ട്‌ സ്ത്രീരോഗം / ഉണ്ട്‌ നേത്രരോഗം / ഇല്ല അസ്ഥിരോഗം / ഇല്ല

29.11.2023

Fill in some text

ഈ വിവരങ്ങള്‍ രാവിലെ ബോര്‍ഡില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്.  അതാത് ദിവസത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു ഒ.പി ക്രമപ്പെടുത്തല്‍ വന്നേക്കാം.

കൂടുതല്‍ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കായി വിളിക്കൂ: 0496 2630142 അല്ലെങ്കില്‍ 0496 2960142 എന്ന നമ്പറില്‍ വിളിക്കുക.

അറിയിപ്പ്: നവീകരിച്ച ‘ലക്ഷ്യ’ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് പ്രസവ വാര്‍ഡ് കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാണ്