പേരാമ്പ്ര- താനിക്കണ്ടി-ചക്കിട്ടപ്പാറ റോഡിൽ നാളെ മുതൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം;വാഹനങ്ങൾ കടന്ന് പോകേണ്ടത് ഈ വഴികളിലൂടെപേരാമ്പ്ര:
റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാല്‍ മാര്‍ച്ച് 23 മുതല്‍ പേരാമ്പ്ര- താനിക്കണ്ടി- ചക്കിട്ടപ്പാറ റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. നവീകരണ പ്രവൃത്തി തീരുന്നതുവരെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ചക്കിട്ടപ്പാറ ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ട വാഹനങ്ങള്‍ പൈതോത്ത്- പള്ളിയറക്കണ്ടി റോഡ് വഴിയും പേരാമ്പ്ര ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ട വാഹനങ്ങള്‍ കിഴക്കന്‍ പേരാമ്പ്രയില്‍ നിന്ന് പൈതോത്ത്- കണ്ണിപ്പൊയില്‍ റോഡ് വഴിയും പോകണമെന്ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.