നവീകരണ പ്രവർത്തനം; മേപ്പയ്യൂര്‍- ചെറുവണ്ണൂര്‍- പന്നിമുക്ക്- ആവള റോഡില്‍ ഗതാഗത നിയന്ത്രണംമേപ്പയ്യൂര്‍:
മേപ്പയ്യൂര്‍- ചെറുവണ്ണൂര്‍- പന്നിമുക്ക്- ആവള റോഡില്‍ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം. റോഡില്‍ നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാലാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 23 മുതല്‍ നവീകരണ പ്രവൃത്തി തീരുന്നതുവരെ ഇതുവഴി പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചതായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്‍ജിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

ആവളയില്‍ നിന്നും മഠത്തില്‍ മുക്ക് വഴി പേരാമ്പ്രയ്ക്കും തിരിച്ചും പോകേണ്ട ചെറിയ വാഹനങ്ങള്‍ മഞ്ചാരിക്കുന്ന് – കാരയില്‍ നട – ചെറുവണ്ണൂര്‍ റോഡ് വഴി പോകണം. ബസ്സ്/ലോറി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങള്‍ പേരാമ്പ്ര – എടവരാട്- ആവള റോഡ് വഴി പോകണം.