കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഇന്നത്തെ ഒ.പി (14/09/2022 ബുധനാഴ്ച )


ഈ വിവരങ്ങള്‍ രാവിലെ ബോര്‍ഡില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. അതാത് ദിവസത്തെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ചു ഒ.പി ക്രമപ്പെടുത്തല്‍ വന്നേക്കാം.

ജനറല്‍ ഉണ്ട്

മെഡിസിന്‍ ഇല്ല

ഇ.എന്‍.ടി ഉണ്ട്

സര്‍ജറി ഉണ്ട്

ശിശു രോഗം ഇല്ല

ചര്‍മ്മരോഗം ഇല്ല

സ്ത്രീരോഗം ഉണ്ട്

നേത്രരോഗം ഇല്ല

അസ്ഥിരോഗം ഇല്ല

യു.എസ്.ജി വ്യാഴം, ശനി.

കൂടുതല്‍ അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്കായി വിളിക്കൂ: 0496 2630142 അല്ലെങ്കില്‍ 0496 2960142 എന്ന നമ്പറില്‍ വിളിക്കുക.

(അറിയിപ്പ്: നവീകരിച്ച ‘ലക്ഷ്യ’ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് പ്രസവ വാര്‍ഡ് കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാണ്)

summary: koyilandy thaluk hospital op on September 13