തൊഴിൽ അന്വേഷകരാണോ നിങ്ങൾ?; അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ


കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിലെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ മാർച്ച് 24 രാവിലെ 10.30ന് ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒഴിവുളള ഡോട്ട്‌നെറ്റ് ട്രെയിനീസ് (യോഗ്യത : കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ഐ.ടി ബിരുദം), പി.എച്ച്.പി ഡലവപ്പർ (യോഗ്യത : പി.എച്ച്.പി, വെബ് ഡിസൈനിംഗിലുളള പ്രാവീണ്യം), മാർക്കറ്റിംഗ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ, ബിസിനസ്സ് ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് മാനേജർ, അക്കാദമിക് കൗൺസിലർ, ബിസിനസ്സ് ഡവലപ്പ്‌മെന്റ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ്, ഫീൽഡ് സെയിൽസ് റെപ്രസന്റേറ്റീവ്, ടൂർ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ (യോഗ്യത : ബിരുദം).

അബാക്കസ് ടീച്ചർ, (യോഗ്യത : ബിരുദം / ടി ടി സി), റിസർവേഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, വിസ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് (യോഗ്യത : പ്ലസ് ടു / ഡിഗ്രി വിത്ത് IATA) ടെലികോളർ (യോഗ്യത : പ്ലസ്ടു)എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു. എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് സൗജന്യമായും അല്ലാത്തവർക്ക് 250 രൂപ ഒറ്റ തവണ ഫീസ് അടച്ചും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാം. പ്രായപരിധി 35 വയസ്. വിവരങ്ങൾക്ക് : calicutemployabilitycentre എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സന്ദർശിക്കുക.