നിങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം ശുദ്ധമാണോ? മേപ്പയ്യൂരിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിന് ആരംഭംമേപ്പയ്യൂർ: ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം നൽകുക എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കു ചുവടു വയ്ക്കാനൊരുങ്ങി മേപ്പയ്യൂർ പഞ്ചായത്ത്. എല്ലാ വീടുകളിലും ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുവാൻ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന – സർക്കാറുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിനു് മേപ്പയൂരിൽ തുടക്കമായി.

ജലജീവൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത്തല ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് പ്രസിഡണ്ട് കെ.ടി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ.പി ശോഭ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിണ്ട് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ ഭാസ്ക്കരൻ കൊഴുക്കല്ലൂർ, വാട്ടർ അതാറിറ്റി അസ്സോസിയേറ്റ് എഞ്ചിനിയർ സി.ജിതേഷ്, ഇംപ്ലിമെൻ്റിങ്ങ് സപ്പോർട്ടിങ്ങ് ഏജൻസി പ്രതിനിധി ടി.പി.രാധാകൃഷണൻ, ശ്രീനിലയം വിജയൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഷബീർ ജന്നത്ത്, കെ.കെ.ബാബു, സി.പി.ബാബു ആന്തേരി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, കെ.പി.അബ്ദുറഹിമാൻ സി.എം.ബാബു, രാജേന്ദ്രൻ,എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.

വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, വാർഡ് വികസന സമിതി കൺ വീനർമാർ നിലവിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.