ചെങ്ങോട്ടുകാവ് ചോനാംകണ്ടി കുഞ്ഞിരാമൻ അന്തരിച്ചു


ചെങ്ങോട്ടുകാവ്: ചോനാംകണ്ടി കുഞ്ഞിരാമൻ അന്തരിച്ചു. എൺപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു. മാധവിയാണ് ഭാര്യ. സഞ്ചയനം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും.

മക്കൾ: വിനോദൻ, വിജിത, പരേതനായ ബിജു. മരുമകൻ: അശോകൻ. സഹോദരങ്ങൾ: മാധവി, ജാനകി, മാലതി, അശോകൻ, ലീല, പരേതനായ ചോയിക്കുട്ടി