പെരുവട്ടൂർ താഴെതോട്ടാംകണ്ടി കല്ല്യാണി അന്തരിച്ചു


കൊയിലാണ്ടി: പെരുവട്ടൂർ താഴെതോട്ടാംകണ്ടി കല്ല്യാണി അന്തരിച്ചു. എൺപത്തിയെട്ടു വയസ്സായിരുന്നു. പരേതനായ താഴെതോട്ടാംകണ്ടി ബാലനാണ് ഭർത്താവ്

മക്കൾ കൃഷ്ണൻ, ശശിധരൻ (മാസ് മെഡിക്കൽസ് കീഴരിയൂർ, മോഹനൻ, അശോകൻ, സുരേഷ് കുമാർ, സുമതി, സാവിത്രി.


അശോകൻ പൊയിൽക്കാവ്. ശോഭന, വിലാസിനി, സുഭാഷിണി, ബിന്ദു വടകര, ബിന്ദു ഇരിങ്ങൽ.പരേതനായ രാമൻകുട്ടി അണേല.