കുറ്റ്യാടി കണ്ണങ്കണ്ടി അമ്മദ് ഹാജിയുടെ മകൾ കടമണ്ണിൽ സൈനബ അന്തരിച്ചു


കുറ്റ്യാടി: കണ്ണങ്കണ്ടി അമ്മദ് ഹാജിയുടെ മകൾ കടമണ്ണിൽ സൈനബ അന്തരിച്ചു.

ഭർത്താവ്: പരേതനായ വരപ്പുറത്ത് മൊയ്തു. മക്കൾ: വരപ്പുറത്ത് ഫിറോസ്, ഫൈസൽ, ഫസ്ജർ, ഫാസിർ.

സഹോദരങ്ങൾ: കണ്ണങ്കണ്ടി മൊയ്തു, പരീദ്, ഇക്ബാൽ, കരുവോത്ത് സാറ, നെല്ലിയുള്ളതിൽ റാബിയ.